Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021

  • Thread starter Webketoan.vn
  • Ngày gửi
Tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ:
– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

kbnn1-1231.jpg


Mỗi tháng, tỷ giá hạch toán ngoại tệ đều có thay đổi, cùng Webketoan điểm lại sự thay đổi từ đầu năm 2021 đến giờ nhé:

– Tháng 1/2021:
1 USD = 23.147 VNĐ
( Thông báo số 6777/TB-KBNN)

– Tháng 2/2021:
1 USD = 23.135 đồng, giảm 12 đồng so với tháng 1
(Thông báo số 7535/TB-KBNN)

– Tháng 3/2021:
1 USD = 23.142 đồng, tăng 7 đồng so với tháng 2
(Thông báo số 562/TB-KBNN)

– Tháng 4/2021:
1 USD = 23.194 đồng, tăng 52 đồng so với tỷ giá tháng 3
(Thông báo số 888/TB-KBNN)

– Tháng 5/2021:
1 USD = 23.204 đồng, tăng 10 đồng so với tỷ giá tháng 4
(Thông báo số 1495/TB-KBNN)

– Tháng 06/2021
1 USD = 23.160 đồng, giảm 44 đồng so với tỷ giá tháng 5
(Thông báo số 2061/TB-KBNN)

– Tháng 7/2021:
1 USD = 23.141 đồng, giảm 19 đồng so với tỷ giá tháng 6
(Thông báo số 2617/TB-KBNN)

– Tháng 8/2021:
1 USD = 23.198 đồng, tăng 57 đồng so với tỷ giá tháng 7
( Thông báo số 3298/TB-KBNN)

Loan Nguyen – Biên tập viên Webketoan
The post Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021 appeared first on Webketoan - Trang tin Kế toán.

Xem tiếp ở Webketoan.vn ...
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều