Độ tuổi nghỉ hưu của bạn sẽ là bao nhiêu từ năm 2021?

N

nguyenngocxinh

Sơ cấp
13/7/21
6
1
3
23
www.surehcs.com
Từ ngày 1/1/2021 bộ luật lao động 2019 có hiệu lực theo đó độ tuổi nghỉ hưu của người lao động cũng sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể là tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, để biết chính xác mình nghỉ hưu vào năm bao nhiêu tuổi bài viết sau sẽ xác định cụ thể qua bài viết sau:
Thiết kế không tên (6).png
1. Độ tuổi nghỉ trong điều kiện làm việc bình thường

Trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu của người lao động là từ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Và cũng Khoản 2 Điều 169 thì cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Xem thêm các thông tin liên quan: vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

2. Đối với nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn so với độ tuổi nghỉ hưu nếu làm việc trong điều kiện lao động bình thường theo điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019.

- Trường hợp nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi:

  • Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn,…
- Trường hợp nghỉ hưu sớm hơn 10 tuổi:

  • Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  • Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
- Trường hợp nghỉ hưu luôn không xét tuổi:

  • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
  • Nếu thuộc các trường hợp được nghỉ hưu sớm mà muốn biết chính xác thời điểm nghỉ hưu của mình, người lao động có thể đối chiếu với bảng trên và trừ đi số năm mà mình được nghỉ hưu sớm.
Xem thêm các thông tin liên quan: https://daotaonhanluclacviet.blogspot.com/2021/08/tieu-chuan-ngach-chuyen-vien-la-gi.html
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều