hỗ trợ tiền hỗ trợ Covid-19

  • Thread starter sahara1515
  • Ngày gửi
S

sahara1515

Trung cấp
10/11/18
65
9
8
32
Trao đổi chút đi các bác ơi.
em chưa hiểu khoản này ạ? Nhân viên tạm hoãn hợp đồng lao động do nghỉ dịch covid được hỗ trợ 1 khoản tiền. nhưng với điều kiện là: Doanh nghiệp phải tạm phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19==> nghĩa là doanh nghiệp phải có yêu cầu tạm dừng của cơ quan nhà nước bằng văn bản chính thức hay là doanh nghiệp tạm dừng theo chỉ thị 16 là được ạ?
- Trường hợp doanh nghiệp không dừng hoạt động mà là cho 1 số nhân viên nghỉ không lương còn 1 số thì làm ngủ nghỉ tại công ty thì những nhân viên nghỉ không lương kia có được hưởng khoản trợ cấp này không ạ?
 

Xem nhiều