Xuất kho ccdc

  • Thread starter NguyenThiengz
  • Ngày gửi
NguyenThiengz

NguyenThiengz

Sơ cấp
26/8/21
1
0
1
19
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 09/N với nội dung như sau:

a. 2 nghiệp vụ về công cụ dụng cụ: 1 nghiệp vụ mua và nhập kho công cụ dụng cụ và 1 nghiệp vụ xuất kho công cụ dụng cụ (loại sử dụng 1 lần) sử dụng tại phân xưởng sản xuất.

b. 1 nghiệp vụ về mua chứng khoán với mục đích kinh doanh.
Giúp em với ạ. Cám ơn mọi người nhiều :<<
 

Xem nhiều