Cách kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp online chính xác nhất

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
22
2
3
Theo nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Việc kiểm tra mã số thuế của doanh nghiệp hiện nay tiện lợi hơn rất nhiều vì chính phủ đã cung cấp một website riêng để tra cứu.

Kiểm tra mã số thuế bằng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
  • Click chọn “Tìm doanh nghiệp”
  • Nhập tên doanh nghiệp vào ô Tìm kiếm
  • Click chọn biểu tượng Tìm kiếm hoặc ấn phím Enter

1 truy cập website dangkykinhdoanhgov.png

Bước 2: Tra cứu mã số thuế​

Tại đây, màn hình sẽ xuất hiện 2 bảng chính.
  • Bảng phía trên – Bộ lọc – dùng để tra cứu doanh nghiệp với các chức năng lọc chi tiết thông tin (Địa chỉ trụ sở kinh doanh, quận/huyện, TP,…). Bộ lọc sẽ cho ra kết quả chính xác mà người dùng muốn tìm kiếm.
  • Bảng phía dưới – Danh sách kết tìm kiếm – hiển thị quả mà người dùng đã tìm kiếm ở bước 1.
    Tại đây, người dùng có thể tra cứu mã số thuế của doanh nghiệp. Nếu kết quả tại bảng này chưa chính xác, người dùng có thể tra cứu chi tiết hơn tại phần Bộ Lọc.
2 kết quả dangkykinhdoanhgov.png

Đây là website trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật chính xác và kịp thời thông tin của các doanh nghiệp. Là trang thông tin tra cứu chính thống dánh cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều