Hướng dẫn hạch toán bút toán mua NVL

  • Thread starter Vu T Anh
  • Ngày gửi
Vu T Anh

Vu T Anh

Sơ cấp
1/9/21
5
2
3
19
. Chuyển tiền gửi Ngân hàng mua nguyên vật liệu chính, giá mua chưa có thuế GTGT là 190.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Vật liệu mua được đưa ngay vào sản xuất SP(A) là 92.700.000đ, SP(B) là 77.300.000đ, số còn lại nhập vào kho.

- Nợ TK 621: 190.000.000
Nợ TK 133: 19.000
Có TK 112: 209.000.000
- Nợ TK 152: 20.000
Có TK 621: 20.000
 
MrGeek

MrGeek

Sơ cấp
16/2/21
43
17
8
48
. Chuyển tiền gửi Ngân hàng mua nguyên vật liệu chính, giá mua chưa có thuế GTGT là 190.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Vật liệu mua được đưa ngay vào sản xuất SP(A) là 92.700.000đ, SP(B) là 77.300.000đ, số còn lại nhập vào kho.

- Nợ TK 621: 190.000.000
Nợ TK 133: 19.000
Có TK 112: 209.000.000
- Nợ TK 152: 20.000
Có TK 621: 20.000
Nên hạch toán thế này

Nợ 152 - Phần nhập kho
Nợ 621 - Phần đưa thẳng sx
Nợ 133 - Thuế GTGT
Có 112 - Tổng tiền trả
 
  • Love
Reactions: Vu T Anh

Xem nhiều