Dịch vụ giao nhận, vận tải có thể lập hóa đơn vào cuối tháng

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
165
69
28
webketoan.com.vn
Công văn số 20376/CTHN-TTHT ngày 8/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa

Theo hướng dẫn tại Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014, đối với khách hàng là các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thường xuyên sử dụng dịch vụ giao nhận, vận tải trong tháng thì doanh nghiệp giao nhận, vận tải có thể lập HĐĐT vào ngày cuối cùng của tháng.

Tuy nhiên, trên HĐĐT phải thể hiện đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ cung ứng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, không cho phép đính kèm bảng kê.


Nguồn Luatvietnam.net
 

Xem nhiều