Năm 2022 các CĐ cơ sở tại doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ được trích giữ lại 72% phí công đoàn

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 16/8/2021 của Liên đoàn lao động TP. HCM về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022

Văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022, áp dụng cho các công đoàn tại TP. HCM.

Theo đó, năm 2022, các doanh nghiệp vẫn đóng phí công đoàn theo mức 2% quỹ lương và các đoàn viên vẫn đóng đoàn phí theo mức 1% lương.

Quỹ lương làm căn cứ đóng phí công đoàn năm 2022 được xác định là tiền lương đóng BHXH bình quân 8 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, năm 2022, các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sẽ được trích giữ lại 72% phí công đoàn (tăng 1% so với năm 2021) và 60% đoàn phí (bằng năm 2021) để sử dụng.

Nuồn Luatvietnam.net
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều