Giúp về bút toán trích khấu hao

  • Thread starter Vu T Anh
  • Ngày gửi
Vu T Anh

Vu T Anh

Sơ cấp
1/9/21
5
2
3
19
Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất là 15 000 000đ .
Nợ TK 627: 15.000.000
Có TK 214: 15.000.000
Làm thế này có đúng không ạ .
Trích khấu hao TTSCĐ bộ phận sản xuất với trích khấu hao TSCĐ dùng cho bô phận sản xuất , có giống nhau không ạ ?
 
MrGeek

MrGeek

Sơ cấp
16/2/21
43
17
8
49
Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất là 15 000 000đ .
Nợ TK 627: 15.000.000
Có TK 214: 15.000.000
Làm thế này có đúng không ạ .
Trích khấu hao TTSCĐ bộ phận sản xuất với trích khấu hao TSCĐ dùng cho bô phận sản xuất , có giống nhau không ạ ?
Theo mình giống nhau không là còn tùy theo ý người hỏi và bối cảnh câu hỏi. Nếu căn ke thì có thể nó là khác nhau
- "Ở bộ phận" thì có thể là nó là TSCĐ của BPSX nhưng không trực tiếp sản xuất
- "Dùng cho" thì có thể là MMTB trực tiếp sản xuất

Tuy nhiên, theo KTTC thì cái nào cũng bỏ vào 627. Chỉ khi tính giá thành theo KTQT thì người ta mới phân chi tiết ra và chọn tiêu thức phân bổ khác nhau.
 
  • Love
Reactions: Vu T Anh
Vu T Anh

Vu T Anh

Sơ cấp
1/9/21
5
2
3
19
Theo mình giống nhau không là còn tùy theo ý người hỏi và bối cảnh câu hỏi. Nếu căn ke thì có thể nó là khác nhau
- "Ở bộ phận" thì có thể là nó là TSCĐ của BPSX nhưng không trực tiếp sản xuất
- "Dùng cho" thì có thể là MMTB trực tiếp sản xuất

Tuy nhiên, theo KTTC thì cái nào cũng bỏ vào 627. Chỉ khi tính giá thành theo KTQT thì người ta mới phân chi tiết ra và chọn tiêu thức phân bổ khác nhau.
vâng. em cảm ơn ạ
 
  • Love
Reactions: MrGeek

Xem nhiều