Các Đại lý thuế phải báo cáo định kỳ hằng năm cho Cục Thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
165
69
28
webketoan.com.vn
Quyết định số 1587/QĐ-BTC ngày 18/8/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Quyết định này của Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực Đại lý thuế phải báo cáo định kỳ hằng năm cho Cục Thuế về tình hình hoạt động đại lý thuế của mình. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC .

Mẫu báo cáo 2.9 xem tại đây
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều