em không hiểu bài này ,a/c nào giải giúp e với ạ

  • Thread starter Nguyễn Phúc 377
  • Ngày gửi
Nguyễn Phúc 377

Nguyễn Phúc 377

Sơ cấp
4/9/21
1
0
1
27
Nêu và cho ví dụ minh họa về MỘT THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT và MỘT THỬ NGHIỆM CƠ BẢN (thủ tục phân tích hoặc kiểm tra chi tiết) cần thiết để thu thập bằng chứng kiểm toán cho mục tiêu kiểm toán ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN BỔ của thông tin SỐ DƯ NỢ CHO VAY KHÁCH HÀNG tại ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính?
 

Xem nhiều