Có được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian giãn cách?

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
162
69
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu và gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều