Thủ tục LC

  • Thread starter Hằng NA
  • Ngày gửi
H

Hằng NA

Trung cấp
8/8/17
98
6
8
26
Anh/ chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Thủ tục thanh toán LC trong các công ty chuyên lĩnh vực XNK có phức tạp và khó không ah
Các thủ tục cơ bản bao gồm những bước gì anh/ chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nêu rõ và giải thích giúp em hiểu và nắm rõ với ạ

Thanks All !
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,270
1,184
113
48
TP.HCM
Anh/ chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Thủ tục thanh toán LC trong các công ty chuyên lĩnh vực XNK có phức tạp và khó không ah
Các thủ tục cơ bản bao gồm những bước gì anh/ chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nêu rõ và giải thích giúp em hiểu và nắm rõ với ạ

Thanks All !
Dưới đây là thủ tục chung để mở LC.

Ðiều kiện mở L/C:
Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng
- Giấy đăng ký kinh doanh
- Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ( muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở cùng với các giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập Công ty
+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Cách thức mở L/C:
* Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C
- Ðối với L/C at sight:
+ Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng hoá được quản lý bằng giấy phép)
+ Quota ( đối với hàng quản lý bằng hạn ngạch)
+ Hợp đồng nhập khẩu ( bản sao)
+ Ðơn xin mở L/C at sight ( theo mẫu in sẵn của Ngân hàng). Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.

- Ðối với L/C trả chậm
+ Giấy phép nhập khẩu ( nếu có) hoặc quota nhập
+ Phương án bán hàng để thanh toán nhập khẩu
+ Ðơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu in sẵn của Ngân hàng).Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.
+ Ðơn xin bảo lãnh và cam kết trả nợ ( theo mẫu của Ngân hàng)

* Lưu ý khi làm đơn xin mở L/C
- Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết nhưng nhà nhập khẩu có thể thêm một số nội dung có lợi cho mình.
- Trên đơn phải có chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu thực hiện nhập khẩu uỷ thác thì trên đơn xin mở L/C phải có đầy đủ 4 chữ ký: chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu uỷ thác và chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng của đơn vị nhận uỷ thác
- Ðể tránh L/C phải tu chỉnh nhiều lần mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể gửi đơn xin mở L/C đến nhà xuất khẩu xem trước và xin ý kiến.
- Nhà nhập khẩu nên xem L/C bản gốc và đề nghị tu chỉnh nếu cần để bảo vệ quyền lợi cho mình

Ký quĩ mở L/C:
Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ ký qũi ( 100%; dưới 100% hoặc không cần ký quĩ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:
- Uy tín thanh toán của doanh nghiệp
- Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng
- Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp
- Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu
- Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu

* Cách thức ký quĩ:
- Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quĩ, ngân hành sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản ký quĩ. Phòng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung ký quĩ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Phòng Kế toán để thực hiện
- Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền ký quĩ, giải quyết bằng hai cách sau:
+ Mua ngoại tệ để ký quĩ
+ Vay ngoại tệ để ký quĩ.

Thanh toán phí mở L/C:
Phí mở L/C tùy theo mức nhà nhập khẩu thực hiện ký quỹ:
Ví dụ: Tại Vietcombank

Ký qũiPhí mở L/C
100% trị giá L/C0,075% trị giá L/C mở
30 - 50% trị giá L/C0,1% trị giá L/C mở
Dưới 30% trị giá L/C0,15% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 200 USD)
Miễn ký quĩ0,2% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 300 USD )

Khi mở L/C trả chậm: phải có sự bảo lãnh của ngân hàng nên nhà nhập khẩu phải trả thêm 0,2% - 0,5% cho mỗi quý tùy vào từng mặt hàng nhập khẩu.

Thực tế, mỗi ngân hàng sẽ có quy định, điều kiện riêng của mình vì tài trợ LC tương đương với việc tài trợ tín dụng / cho vay / bảo lãnh thanh toán. Do đó điều kiện để đảm bảo DN đủ khả năng trả nợ / thanh toán khá quan trọng và chặt chẽ.

(Nguồn - Tổng hợp từ internet)
 
H

Hằng NA

Trung cấp
8/8/17
98
6
8
26
Dưới đây là thủ tục chung để mở LC.

Ðiều kiện mở L/C:
Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng
- Giấy đăng ký kinh doanh
- Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ( muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở cùng với các giấy tờ sau:
+ Quyết định thành lập Công ty
+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Cách thức mở L/C:
* Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C
- Ðối với L/C at sight:
+ Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng hoá được quản lý bằng giấy phép)
+ Quota ( đối với hàng quản lý bằng hạn ngạch)
+ Hợp đồng nhập khẩu ( bản sao)
+ Ðơn xin mở L/C at sight ( theo mẫu in sẵn của Ngân hàng). Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.

- Ðối với L/C trả chậm
+ Giấy phép nhập khẩu ( nếu có) hoặc quota nhập
+ Phương án bán hàng để thanh toán nhập khẩu
+ Ðơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu in sẵn của Ngân hàng).Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.
+ Ðơn xin bảo lãnh và cam kết trả nợ ( theo mẫu của Ngân hàng)

* Lưu ý khi làm đơn xin mở L/C
- Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết nhưng nhà nhập khẩu có thể thêm một số nội dung có lợi cho mình.
- Trên đơn phải có chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu thực hiện nhập khẩu uỷ thác thì trên đơn xin mở L/C phải có đầy đủ 4 chữ ký: chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu uỷ thác và chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng của đơn vị nhận uỷ thác
- Ðể tránh L/C phải tu chỉnh nhiều lần mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể gửi đơn xin mở L/C đến nhà xuất khẩu xem trước và xin ý kiến.
- Nhà nhập khẩu nên xem L/C bản gốc và đề nghị tu chỉnh nếu cần để bảo vệ quyền lợi cho mình

Ký quĩ mở L/C:
Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ ký qũi ( 100%; dưới 100% hoặc không cần ký quĩ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:
- Uy tín thanh toán của doanh nghiệp
- Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng
- Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp
- Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu
- Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu

* Cách thức ký quĩ:
- Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quĩ, ngân hành sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản ký quĩ. Phòng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung ký quĩ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Phòng Kế toán để thực hiện
- Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền ký quĩ, giải quyết bằng hai cách sau:
+ Mua ngoại tệ để ký quĩ
+ Vay ngoại tệ để ký quĩ.

Thanh toán phí mở L/C:
Phí mở L/C tùy theo mức nhà nhập khẩu thực hiện ký quỹ:
Ví dụ: Tại Vietcombank

Ký qũiPhí mở L/C
100% trị giá L/C0,075% trị giá L/C mở
30 - 50% trị giá L/C0,1% trị giá L/C mở
Dưới 30% trị giá L/C0,15% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 200 USD)
Miễn ký quĩ0,2% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 300 USD )

Khi mở L/C trả chậm: phải có sự bảo lãnh của ngân hàng nên nhà nhập khẩu phải trả thêm 0,2% - 0,5% cho mỗi quý tùy vào từng mặt hàng nhập khẩu.

Thực tế, mỗi ngân hàng sẽ có quy định, điều kiện riêng của mình vì tài trợ LC tương đương với việc tài trợ tín dụng / cho vay / bảo lãnh thanh toán. Do đó điều kiện để đảm bảo DN đủ khả năng trả nợ / thanh toán khá quan trọng và chặt chẽ.

(Nguồn - Tổng hợp từ internet)
Hii, thanks chị, tuy nhiên em muốn biết các bước cho 1 kế toán làm thủ tục LC hơn ạ.
Ví dụ: kế toán căn cứ hợp đồng mua bán, mang đi ngân hàng để mở LC thanh toán, ....( kiểu vậy ạ)
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,270
1,184
113
48
TP.HCM
Anh/ chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Thủ tục thanh toán LC trong các công ty chuyên lĩnh vực XNK có phức tạp và khó không ah
Các thủ tục cơ bản bao gồm những bước gì anh/ chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nêu rõ và giải thích giúp em hiểu và nắm rõ với ạ

Thanks All !
Đính kèm là mẫu Yêu cầu phát hành Thư tín dụng của Vietcombank.
 

Đính kèm

  • Phat hanh LC.pdf
    225.4 KB · Lượt xem: 1
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,270
1,184
113
48
TP.HCM
Hii, thanks chị, tuy nhiên em muốn biết các bước cho 1 kế toán làm thủ tục LC hơn ạ.
Ví dụ: kế toán căn cứ hợp đồng mua bán, mang đi ngân hàng để mở LC thanh toán, ....( kiểu vậy ạ)
Em đọc kỹ chưa?
Trên kia liệt kê những chứng từ liên quan cần thiết để mang đến Ngân hàng mở LC đó.
 
H

Hằng NA

Trung cấp
8/8/17
98
6
8
26
Em đọc kỹ chưa?
Trên kia liệt kê những chứng từ liên quan cần thiết để mang đến Ngân hàng mở LC đó.
Dạ em đã và đang đọc kỹ lại bài chị vừa gửi rồi ! Và tìm hiểu các nội dung cần ghi vào thư tín dụng,
Có 1 số nội dung em chưa hiểu cách điền lắm, điển hình là mục "(13) Document required" ạ
Mục này chỗ nào trống là em điền hết hay sao ạ?
Mong nhận đc phản hồi từ chị !
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,270
1,184
113
48
TP.HCM
Dạ em đã và đang đọc kỹ lại bài chị vừa gửi rồi ! Và tìm hiểu các nội dung cần ghi vào thư tín dụng,
Có 1 số nội dung em chưa hiểu cách điền lắm, điển hình là mục "(13) Document required" ạ
Mục này chỗ nào trống là em điền hết hay sao ạ?
Mong nhận đc phản hồi từ chị !
Mục này là những chứng từ (có tên cho từng mục) mà Bên XK (là người yêu cầu phát hành LC) yêu cầu bên NK phải trình trước khi nhận được thanh toán. Người XK yêu cầu gì thì ngân hàng sẽ thể hiện y như thế trên LC, và khi hàng đến, người NK phải trình đủ tại ngân hàng được uỷ thác bên nước NK thì mới được nhận hàng.
 
H

Hằng NA

Trung cấp
8/8/17
98
6
8
26
Mục này là những chứng từ (có tên cho từng mục) mà Bên XK (là người yêu cầu phát hành LC) yêu cầu bên NK phải trình trước khi nhận được thanh toán. Người XK yêu cầu gì thì ngân hàng sẽ thể hiện y như thế trên LC, và khi hàng đến, người NK phải trình đủ tại ngân hàng được uỷ thác bên nước NK thì mới được nhận hàng.
Thanks chị !
 
  • Like
Reactions: Viet Huong

Xem nhiều