Trả thuế thay bên cho thuê nhà phải có chứng từ nộp thuế khi hạch toán?

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công ty thuê nhà của cá nhân để sản xuất kinh doanh. Hợp đồng thuê có thỏa thuận là công ty nộp thuế thay cho cá nhân.
Để tiền thuê nhà của cá nhân là chi phí được trừ và hoàn toàn hợp lý khi tính thuế TNDN thì công ty cần phải thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty thuê nhà của cá nhân để sản xuất kinh doanh. Hợp đồng thuê có thỏa thuận là Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ, chứng từ để tính vào chi phí được trừ như sau:

- Trường hợp tại hợp đồng thuê nhà có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền thuê nhà và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp tại hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Nguồn: Hệ thống đối thoại doanh nghiệp
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều