Hỏi về khấu hao tài sản cố định trên đất mượn, rất mong được các anh chị tư vấn?

  • Thread starter Hồ Niềm
  • Ngày gửi
H

Hồ Niềm

Sơ cấp
29/7/21
7
0
1
36
Cty e có mượn đất của 1 công ty khác. Vì chỗ quen biết đất họ cho mượn ko lấy tiền với thời gian 10 năm. Và cty đã bắt đầu xây dựng xưởng, văn phòng trên mảnh đất mượn. Vậy ngoài hợp đồng mượn đất, các vật liệu trong quá trình thi công em cho vào TK241, hoàn thành vào tk 211 rồi trích khấu hao. E tính khi hoàn thành thời gian trích khấu hao bằng thời gian mượn đất là 10 năm.
E chưa đăng ký địa điểm kd đợi đến khi hoàn thành xây dựng xưởng mới chuyển địa điểm. Vậy bây giờ chỉ có hđ mượn đất e hạch toán các cp vào tk241 có hợp lý ko ạ? Có cần thêm giấy tờ gì nữa ko?
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều