Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
332
91
28
webketoan.com.vn
Theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021, đối với hàng gia công, SXXK tại chỗ, để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thì doanh nghiệp phải thông báo cho Hải quan biết thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan tờ khai xuất khẩu tại chỗ sản phẩm.

Trường hợp quá thời hạn này, doanh nghiệp không có thông tin tờ khai nhập khẩu đối ứng thì bắt buộc phải đăng ký lại tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình A42 và khai nộp bổ sung thuế cho phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Nếu doanh nghiệp không tự giác khai nộp bổ sung thuế, Hải quan có quyền ấn định thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc kiến nghị miễn ấn định thuế đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng sau thời hạn 15 ngày do ảnh hưởng của dịch là không phù hợp. Thay vào đó, có thể xem xét cho gia hạn nộp thuế (ấn định) theo quy định tại Điều 62 Luật Quản lý thuế và Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC .

Riêng kiến nghị miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng sau thời hạn 15 ngày do ảnh hưởng dịch, Hải quan sẽ xem xét xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 3569/TCHQ-PC ngày 3/6/2020.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều