Hợp đồng giao khoán sẽ được tính thuế TNCN như thế nào?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Đây là hình thức hợp đồng được ký giữa doanh nghiệp với một người lao động hoặc một nhóm người lao động. Mức lương được đề ra một cách cụ thể cho số lượng công việc được nêu trong hợp đồng và có thể sẽ quy định thời gian hoàn tất để bàn giao công việc. Đối với trường hợp ký hợp đồng giao khoán là với một nhóm người lao động thì sẽ do đại diện một người lao động đứng ra để đảm nhận các công việc có liên quan đến nhóm. Và trường hợp này thì sẽ phát sinh thêm trường hợp người ký hợp đồng sẽ có vai trò như một cá nhân kinh doanh.

Theo đó, phương pháp tính thuế TNCN đối với hình thức hợp đồng này là tính cho từng hình thức ký hợp đồng giao khoán. Cụ thể:

Ký hợp đồng giao khoán với từng người lao động

Với hình thức ký hợp này, kế toán doanh nghiệp có trách nhiệm tính thuế TNCN của người lao động theo biểu thuế toàn phần 10% được tính trên tổng thu nhập của người lao động. Lưu ý là mức tính thuế TNCN này sẽ không được giảm trừ.

Ký hợp đồng giao khoán với một nhóm người lao động

Đối với trường hợp này, người đại diện cho nhóm người lao động đứng ra ký hợp đồng với doanh nghiệp sẽ thay vai trò của kế toán doanh nghiệp, nghĩa là người đại diện ký hợp đồng sẽ trực tiếp theo dõi quá trình làm việc của người lao động trong nhóm, thực hiện việc chấm công và lập bảng thanh toán tiền lương theo hợp đồng đã thỏa thuận và gửi đến doanh nghiệp. Sau đó, người đại diện nhóm nhận tiền lương từ doanh nghiệp và phát lương cho từng người lao động trong nhóm. Với hình thức ký hợp đồng giao khoán này thì kế toán doanh nghiệp chỉ đóng vai trò kiểm tra hồ sơ mà người đại diện gửi lại doanh nghiệp và tiến hành tính thuế TNCN theo biểu toàn phần 10% mà thôi.

Ký hợp đồng giao khoán với một người đại diện

Trường hợp này, người đại diện sẽ đóng vai trò như một cá nhân kinh doanh hay một hộ kinh doanh độc lập. Vì thế, phương pháp tính thuế TNCN cũng sẽ có sự khác biệt. Việc tính thuế TNCN của người đại diện theo hợp đồng giao khoán được tính dựa theo mức doanh thu mà người đại diện thu nhập được trên 1 năm.

Nếu người đại diện có tổng doanh thu từ trên 100 triệu/năm thì phải kê khai thuế TNCN. Việc kê khai này sẽ được thực hiện bằng cách người đại diện liên hệ đến cơ quan thuế để cấp hóa đơn lẻ theo đúng số tiền được ký trong hợp đồng giao khoán. Khi đó thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số tiền trong hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT và thuế TNCN. Việc khấu trừ bao nhiêu còn tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của người đại diện.

Với ngành cung cấp và phân phối hàng hóa: khấu trừ 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN.

Với ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ khấu trừ đối với thuế GTGT là 5% và 2% cho thuế TNCN.

Với ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa hoặc ngành xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: khấu trừ 3% thuế GTGT và 2% thuế TNCN.

Với các hoạt động kinh doanh khác: mức khấu trừ là 2% cho thuế GTGT và 1% cho thuế TNCN.

Trong trường hợp tổng doanh thu của người đại diện dưới 100 triệu/năm thì không phải khấu trừ thuế TNCN.
 

Xem nhiều