Lao động nước ngoài đã về nước có thể ủy quyền người khác quyết toán thay thuế TNCN

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
245
79
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, người nước ngoài nếu là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì khi kết thúc hợp đồng làm việc về nước sẽ phải quyết toán thuế TNCN.

Thời điểm khai quyết toán thuế phải trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, những trường hợp chưa quyết toán đã về nước thì có thể ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập hoặc đơn vị, cá nhân khác quyết toán thay trong thời hạn chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xuất cảnh.

Kỳ quyết toán thuế được xác định từ tháng 1 hoặc từ tháng đầu tiên đến Việt Nam cho đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và về nước.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều