Thời hạn nộp Thuế GTGT Quý 1/2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021, qua đó, Chính phủ đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế nộp theo từng lần phát sinh, số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Như vậy, thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II/2021; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021.

Do đó, trường hợp người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo tháng, chậm nhất ngày 20/9/2021 sẽ phải nộp tiền thuế GTGT phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2021. Trường hợp người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo quý thì chậm nhất ngày 30/9/2021 sẽ phải nộp tiền thuế GTGT phát sinh của kỳ tính thuế quý I/2021.

Nguồn: Tạp chí Tài chính
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều