Thu hộ cước, trường hợp nào được miễn xuất hóa đơn?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
262
83
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại tiết d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng thu hộ, chi hộ hãng tàu nước ngoài các khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài như phí khai hải quan, cước vận chuyển... nếu hoạt động thu hộ này không làm phát sinh thu nhập và không liên quan đến việc bán HHDV của Công ty thì được miễn xuất hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT.

Đối với khoản thu hộ như cước vận chuyển quốc tế chiều từ nước ngoài về Việt Nam và các khoản tiền dịch vụ được cung cấp, tiêu dùng ngoài Việt Nam, khi chuyển lại cho hãng tàu nước ngoài được miễn khấu trừ thuế nhà thầu (khoản 3 Điều 2, tiết b.5 khoản 1 Điều 12, tiết b.6 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).
 

Xem nhiều