Báo cáo hóa đơn phải nộp hằng quý, cho dù không có sử dụng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
262
83
28
webketoan.com.vn
Trong thời gian trước ngày 1/7/2022, thời hạn nộp báo cáo hóa đơn vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, báo cáo hóa đơn phải nộp hàng quý, kể cả trường hợp trong kỳ không có sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp báo cáo quý I chậm nhất là ngày 30/4, quý II chậm nhất là ngày 30/7, quý III chậm nhất là 30/10 và quý IV chậm chất là 30/1 năm sau.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều