HĐĐT nếu sai sót phải lập biên bản kèm hóa đơn điều chỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 33105/CTHN-TTHT ngày 30/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý đối với hoá đơn điện tử đã lập.

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mẫu cũ, việc xử lý hóa đơn lập sai được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Theo đó, nếu hóa đơn sai sót đã được giao cho người mua và các bên đã kê khai thuế thì hai bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót (có chữ ký điện tử của cả hai bên), đồng thời bên bán lập HĐĐT điều chỉnh.
 

Đính kèm

  • CV33105-30082021CTHN..pdf
    166.7 KB · Lượt xem: 4
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều