Doanh nghiệp rủi ro cao có được cơ quan thuế cấp/bán HĐĐT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 754/TCT-QLN ngày 19/3/2021 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc bị xử phạt vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế, nếu chỉ đang dùng loại HĐĐT thì cơ quan thuế sẽ cấp/bán HĐĐT có mã xác thực cho doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan thuế chưa đáp ứng điều kiện hạ tầng để bán loại HĐĐT có mã xác thực thì sẽ bán hóa đơn cho doanh nghiệp sử dụng theo hướng dẫn tại điểm d, đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC cho đến thời điểm Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nguồn: Luatvietnam.net
 

Đính kèm

  • CV754-19032021TCT..pdf
    65.2 KB · Lượt xem: 0
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều