Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
247
79
28
webketoan.com.vn
Công văn số 3749/TCT-KK ngày 28/9/2021 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 1/7/2016 sẽ không được chấp nhận nếu chủ dự án chậm tiến độ góp vốn điều lệ.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã góp đầy đủ vốn điều lệ như đăng ký tại Giấy chứng nhận kinh doanh thì sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư.
 

Đính kèm

  • CV3749-28092021TCT..pdf
    378.5 KB · Lượt xem: 0
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều