"Thuế vãng lai" tạm thời vẫn khai nộp theo quy định cũ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Theo Công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021, hiện nay, các Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC vẫn còn hiệu lực mặc dù Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được thay bằng Luật mới số 38/2019/QH14 .

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh hoạt động xây dựng, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh thì vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai theo quy định tại điểm a, e khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi khoản 1đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Số thuế vãng lai ngoại tỉnh đã nộp được kê khai vào chỉ tiêu [39] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT tại trụ sở chính.
 
Tâm An - KTQT

Tâm An - KTQT

Tư vấn Kế toán online
16/2/21
73
21
8
tuvan.webketoan.vn
Từ ngày 01/01/2022 sẽ bắt đầu thực hiện theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mật số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
 
  • Like
Reactions: Webketoan Hub

Similar threads

Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều