Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

  • Thread starter Cùi Bắp Bỏ Đi
  • Ngày gửi
C

Cùi Bắp Bỏ Đi

Sơ cấp
24/7/16
11
4
3
31
Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu theo hình thức nhập khẩu sản xuất xuất khẩu.

1.Một phần nguyên liệu đưa vào sản xuất ra thành phẩm và xuất khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp chế xuất.

-Doanh nghiệp có bị truy đóng phần thuế Nhập khẩu đã được miễn trước đó ?

-Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì cho phần nguyên vật liệu này ?

2.Một phần nguyên liệu đưa vào sản xuất ra thành phẩm và bán thị trường nội địa Thuế suất VAT 10%.

-Doanh nghiệp có bị truy đóng phần thuế Nhập khẩu đã được miễn trước đó ? (Tương ứng với số nguyên vật liệu làm ra sản phẩm bán nội địa).

-Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì cho phần nguyên vật liệu này ?

3.Doanh nghiệp phải nộp những mẫu biểu, báo cáo giám sát và quản lý nào đối với:

-Nguyên vật liệu đã nhập khẩu.

-Nguyên vật liệu hao hụt trong quá trình sản xuất.

-Thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

-Phế liệu sản xuất.

-Mẫu biểu, thời gian gửi, cơ quan tiếp nhận.

Anh/chị hướng dẫn giúp em, cảm ơn anh chị.
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều