Khoản tài trợ nào được miễn thuế TNDN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối với các khoản tài trợ, nếu là tài trợ để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác sẽ thuộc diện miễn nộp thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu là khoản tài trợ khác hoặc thuộc các khoản tài trợ nêu trên nhưng sử dụng sai mục đích thì phải hạch toán vào "thu nhập khác" và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp có mua sắm máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ được miễn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (điểm a khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều