Chính sách miễn giảm thuế đối với dự án ưu đãi đặc biệt

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
333
91
28
webketoan.com.vn
Quyết định này quy định về điều kiện ưu đãi và mức ưu đãi đặc biệt đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, gồm:

(i) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, đã giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

(ii) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, đã giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Theo đó, đối với dự án thuộc điểm (ii) nêu trên, sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi là 9% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 5 năm và giảm 50% thuế trong 10 năm tiếp theo.

Nếu là dự án thuộc điểm (i) nêu trên hoặc dự án thuộc điểm (ii) đồng thời đáp ứng thêm một trong bốn tiêu chí (là dự án công nghệ cao mức 1/ có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1/ giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% - 40% giá thành sản phẩm/ hoặc đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1) sẽ được hưởng thuế suất 7% trong thời gian 33 năm, miễn thuế 6 năm, giảm 50% thuế trong 12 năm tiếp theo.

Nếu là dự án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc dự án thuộc điểm (ii) đồng thời đáp ứng thêm một trong bốn tiêu chí (là dự án công nghệ cao mức 2/ có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2/ giá trị gia tăng chiếm trên 40% hoặc đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2 sẽ được hưởng thuế suất 5% trong thời gian 37 năm, miễn thuế 6 năm, giảm 50% thuế trong 13 năm tiếp theo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành
 

Đính kèm

  • QD29-06102021TTg..pdf
    469 KB · Lượt xem: 0
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều