Mô tả công việc của kế toán kho

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
22
2
3
Hàng hóa trong kho là một bộ phận tài sản quan trọng của doanh nghiệp, mang nhiều đặc trưng như: tính quay vòng nhanh, tính thanh khoản cao, nhiều biến động…
Do đó bộ phận này cũng cần được theo dõi, quản lý chuyên biệt bởi kế toán kho. Đây là công việc yêu cầu tính cẩn thận với các khoản nợ hay tài khoản hàng tồn kho còn dư thừa.

Công việc của kế toán kho

Kiểm soát tình hình hàng hóa – lên kế hoạch xuất/nhập kho​

 • Cập nhật thường xuyên tình hình hàng hóa trong kho, kiểm tra kỹ số lượng, chất lượng hàng hóa.
 • Thống kê các mặt hàng xuất/ nhập kho. Xác định chính xác lượng hàng thực tế & trên sổ sách có khớp nhau hay không. Thông tin cho kế toán về mức hàng tồn trong kho để có những phương án xử lý nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Việc kiểm tra hàng hóa định kỳ cũng giúp phát hiện và luân chuyển những hàng hóa bị hỏng hóc, hao mòn để kịp thời để tránh gây thất thoát. Đồng thời lập được kế hoạch xuất/nhập hàng hóa cho phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và đặc thù bảo quản.

Lập các chứng từ xuất/nhập kho hàng hóa

 • Sau khi xuất – nhập hàng, kế toán kho phải lập chứng từ, giấy tờ, hóa đơn ghi chi tiết mua hàng và kê khai thuế đầu vào, đầu ra của hàng hóa. Xác nhận kết quả đếm, kiểm hàng hóa và ghi chép số liệu sổ sách.
 • Ngoài ra còn phải kiểm soát và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan như hợp đồng giao nhận, phiếu yêu cầu xuất kho, phiếu xuất kho,… Nếu kiểm kê phát hiện chênh lệch, thì phải có trách nhiệm báo cáo và tìm nguyên nhân, cần lập tức xử lý trong phạm vi quyền hạn hoặc đề xuất các biện pháp xử lý với cấp trên

Hạch toán kế toán và kê khai thuế

 • Hạch toán khối lượng, số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu xuất nhập kho. Hạch toán công nợ, giá vốn và doanh thu mỗi ngày.
 • Theo dõi tình hình công nợ của doanh nghiệp và khách hàng. Lập biên bản xác mình công nợ định kỳ. Đối chiếu số liệu với kế toán công nợ.
 • Kê khai thuế đầu vào và đầu ra định kỳ. Cập nhật nội dung kê khai thuế vào hệ thống quản trị kế toán, cập nhật dữ liệu này vào hệ thống của công ty.
 • Xuất các chứng từ, hóa đơn xuất/nhập kho.

Phần mềm kế toán Kaike, giải pháp cho kế toán kho

Với phần mềm kế toán Kaike, kế toán kho dễ dàng cập nhật các số liệu kho hàng. Phần mềm có chức năng phục vụ công việc của kế toán kho. Ví dụ:
 • Hỗ trợ lập phiếu kiểm kho, phiếu nhập kho, phiếu kiểm kho,
 • Hỗ trợ tính giá xuất kho chi tiết theo sản phẩm, theo kho hàng
 • Thống kê thông tin các nhóm kho
 • Quản lý kho hàng theo địa điểm
 • Quản lý các nhóm mặt hàng, các sản phẩm/dịch vụ
 • Có đơn vị tính hàng hóa đa dạng, linh động

Ngoài ra, phần mềm kế toán Kaike cũng hỗ trợ kê khai thuế tự động và lập các báo cáo kế toán. Nhân viên kế toán kho không mất nhiều thời gian để tính toán số liệu.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều