Thuế GTGT đầu vào còn lại sau thời điểm chuyển đổi thành DNCX sẽ không được hoàn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
247
79
28
webketoan.com.vn
Công văn số 3393/TCT-CS ngày 9/9/2021 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển thành doanh nghiệp chế xuất.

ổng cục Thuế lưu ý, về nguyên tắc, DNCX không phải người nộp thuế GTGT theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, sửa đổi tại Luật số 106/2016/QH13.

Theo đó, tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, doanh nghiệp đã chuyển đổi thành DNCX thì dự án của doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế.

Ngoài ra, việc cho hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật số 13/2008/QH12, sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 chỉ áp dụng với các trường hợp chuyển đổi theo Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, việc doanh nghiệp thường chuyển đổi thành DNCX không thu
 

Đính kèm

  • CV3393-09092021TCT..PDF
    336 KB · Lượt xem: 0
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều