Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
245
79
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT bị truy thu theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp bị xử phạt gian lận, trốn thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty bị cơ quan hải quan ấn định và truy thu thuế GTGT khâu nhập khẩu, nếu không vi phạm về gian lận, trốn thuế thì được khấu trừ toàn bộ.

Riêng việc xác định giá trị hàng hóa nhập khẩu để hạch toán kế toán, được thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều