Hạch toán tiền sử dụng đất khi phát hành Hóa đơn bán căn hộ chung cư cho Khách hàng?

  • Thread starter daovh.hanco
  • Ngày gửi
D

daovh.hanco

Sơ cấp
15/10/21
1
0
1
43
[KẾ TOÁN CÔNG TY Chủ đầu tư KD BĐS]
ACE cho hỏi hạch toán Hóa đơn GTGT này như nào..?
Ngày 17/8/2017, Kế toán phát hành Hóa đơn GTGT cho KH theo số tiền thanh toán đợt 1 mua CHCC bao gồm:
1. Doanh thu bán CHCC: 787.733.693 VND
2. Tiền sử dụng đất: 7.069.846 VND
3. Thuế GTGT (10%): 78.773.369 VND
______________________________________________
 

Đính kèm

  • Artboard 1.pdf
    102.4 KB · Lượt xem: 10
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều