Cách xử lý và mức phạt cho hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Để xử lý được trường hợp này, các bạn phải đọc kỹ xem doanh nghiệp đang gặp phải trường hợp nào dưới đây để xử lý cho phù hợp. Dưới đây là 1 số tình huống cụ thể và cách xử lý để các bạn tham khảo:

Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống

Cách xử lý trong trường hợp này đó là: Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó. Bước tiếp theo là xuất hóa đơn mới.

Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

Cách xử lý trong trường hợp này đó là: Kẹp liên vừa xé vào vị trí cũ sau đó bạn mới xuất hóa đơn mới thay thế.

Nếu đã xé khỏi cuống giao khách hàng thì lúc này sẽ phát sinh 2 trường hợp xảy ra

Trường hợp 1
là khi chưa kê khai lúc này cách xử lý sẽ theo các bước sau đây:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).

Bước 2: Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.

Bước 3: Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi. Ngày trên hoá đơn mới phải cùng ngày với biên bản thu hồi)

Trường hợp 2 là đã kê khai thuế, lúc này cách xử lý sẽ theo từng bước như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều