Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12 không được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Công văn số 7251/TXNK-CST ngày 1/10/2021 của Tổng cục Hải quan về sản phẩm nhập khẩu tại chỗ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế NK khi đăng ký tờ khai loại hình nhập gia công, nếu nhập theo loại hình khác phải kê khai nộp thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu tại chỗ sản phẩm theo loại hình nhập kinh doanh (A12) thì phải kê khai nộp thuế NK và các loại thuế khác tương ứng với mã loại hình A12.

Nếu chưa khai nộp đủ thuế thì phải khai nộp bổ sung kèm theo tiền chậm nộp.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều