Người nước ngoài được miễn quyết toán thuế trước khi về nước nếu không phát sinh thu nhập

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
258
83
28
webketoan.com.vn
Theo quy định tại tiết e.3 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nước ngoài là cá nhân cư trú phải khai quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam và về nước.

Tuy nhiên, theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú và làm việc tại Việt Nam nhưng không phát sinh bất kỳ khoản lương, thưởng, thu nhập nào thì được miễn quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng về nước.

Về nguyên tắc, cá nhân nước ngoài được tự rà soát thu nhập phát sinh trong năm và tự xác định số thuế phải nộp (cơ quan thuế không xác nhận số thuế phải nộp, chỉ xác nhận số thuế đã nộp của cá nhân). Tuy nhiên, cơ quan thuế sẽ giữ quyền kiểm tra, xử phạt nếu phát hiện vi phạm.
 

Đính kèm

  • CV37673-01102021CTHN..pdf
    154.7 KB · Lượt xem: 1
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều