Các công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
29
2
3
Kế toán nội bộ (Kế toán quản trị) là vị trí kế toán chịu đảm nhiệm tổng hợp tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bao gồm cả các phát sinh có hay không có hóa đơn, chứng từ. Để từ đó, đến cuối kỳ kế toán có căn cứ xác định tình hình tài chính, lãi – lỗ của doanh nghiệp.

Các công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp​

Như vậy, tùy vào quy mô của doanh nghiệp mà khối lượng công việc của kế toán cũng khác nhau. Nhìn chung, kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhiệm các công việc hàng ngày như:
  • Phát hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.
  • Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.
  • Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.
  • Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.
  • Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp.
Ngoài ra, bộ phận này có thể được giao nhiệm vụ phân tích số liệu tình hình kinh doanh thực tế. Từ đó tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phần mềm hỗ trợ kế toán nội bộ trong doanh nghiệp siêu nhỏ​

Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ hay nhỏ, việc bố trí bộ phận kế toán hoàn chỉnh về quy mô là điều khá khó khăn và chưa chắc đã cần thiết. Giải pháp của các doanh nghiệp đó hiện nay là áp dụng công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán. Doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được chi phí nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ cho bộ phận này.

Phần mềm kế toán Kaike được nghiên cứu phục vụ yêu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Với đầy đủ hệ thống tác vụ hỗ trợ cho kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán kho,… Kaike được coi như một mô hình thu nhỏ của bộ phận kế toán. Không những giúp đỡ kế toán, phần mềm còn hỗ trợ giám đốc theo dõi tình hình tài chính qua các biểu đồ dòng tiền hay các báo cáo quản trị được lập tự động.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều