Đoàn phí năm 2022 vẫn thu theo mức 1% lương

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ ngày 25/10/2021 của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội về việc xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2022.

Văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp (tại Hà Nội) lập dự toán tài chính (thu - chi) năm 2022.

Theo đó, quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2022 sẽ được xác định bằng tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2021 (có xác định yếu tố tăng trưởng) nhân số lao động thuộc diện phải đóng kinh phí công đoàn.

Đối với đoàn phí năm 2022, sẽ thu theo mức 1% trên mức lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định tại Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ.

Nguồn: Luatvietnma.net
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều