Điều kiện và thủ tục giảm 30% thuế GTGT, thuế TNDN do ảnh hưởng dịch

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (59 trang)

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức miễn giảm và thủ tục kê khai miễn giảm thuế do ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, bao gồm:
1. Giảm 30% thuế TNDN năm 2021
2. Giảm 30% thuế GTGT các tháng 11 và 12/2021
3. Miễn tiền chậm nộp thuế phát sinh năm 2020 và 2021
4. Miễn thuế trong quý III và IV năm 2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh
Theo đó, lưu ý, chính sách giảm 30% thuế TNDN được áp dụng cho cả năm 2021 và cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Điều kiện giảm chỉ cần doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 và không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp được dự kiến trước doanh thu năm 2021 để khai giảm 30% thuế ngay khi tạm nộp hàng quý.
Riêng chính sách giảm 30% thuế GTGT, chỉ áp dụng cho số thuế GTGT của 2 tháng (tháng 11 và 12/2021) và cho một số lĩnh vực: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản, điện ảnh, giải trí, thể thao...
Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nếu hoạt động trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch sẽ được miễn tất cả các loại thuế (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB,...) phát sinh trong quý III và IV năm 2021 (trừ doanh thu từ: cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số).
Nghị định có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành (ngày 19/10/2021).
Đính kèm các Phụ lục:
Phụ lục I. Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
Phụ lục II. Các mẫu tờ khai miễn, giảm thuế

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều