Thời hạn nộp báo cáo tài chính ở Công ty cổ phần

Trịnh Trâm

Trịnh Trâm

Sơ cấp
9/11/21
1
0
1
19
Dạ chào mọi người em hiện là sinh viên năm 2 và đang hoàn thành bài luận của mình. Em có khúc mắc về việc nộp báo cáo tài chính năm lên c.quan có thẩm quyền của Cty Cổ phần. Em không biết là đây là sai kiến thức ở em hay do mâu thuẫn trong luật? Nên em muốn hỏi xin ý kiến mn ạ.
Theo như tham khảo, nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân, em thấy Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán xuất hiện mâu thuẫn, đồng thời cũng là điểm vướng mắc bản thân em, vấn đề như sau:
Theo Khoản 1 Điều 176 LDN quy định "Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật Kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan."
Và Luật kế toán theo em tìm hiểu quy định việc nộp báo cáo tài chính hằng năm không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức 31/3) _ Khoản 3 điều 129 Luật Kế toán 2015_
Nhưng Báo cáo tài chính năm được Đại hội đồng thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (điểm b, Khoản 3, điều 139 LDN 2020). Và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức trong thời hạn 04 tháng, hoặc hơn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Khoản 2 Điều 139 LDN 2020)
Tuy nhiên em thấy rất nhiều doanh nghiệp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04, 05.
Vậy tức những doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên vào tháng 04, 05 sẽ phải nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trễ phải không ạ?
Em xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc ạ. Mong được mọi người giúp đỡ ạ
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,302
1,208
113
48
TP.HCM
Dạ chào mọi người em hiện là sinh viên năm 2 và đang hoàn thành bài luận của mình. Em có khúc mắc về việc nộp báo cáo tài chính năm lên c.quan có thẩm quyền của Cty Cổ phần. Em không biết là đây là sai kiến thức ở em hay do mâu thuẫn trong luật? Nên em muốn hỏi xin ý kiến mn ạ.
Theo như tham khảo, nghiên cứu và tìm hiểu của bản thân, em thấy Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán xuất hiện mâu thuẫn, đồng thời cũng là điểm vướng mắc bản thân em, vấn đề như sau:
Theo Khoản 1 Điều 176 LDN quy định "Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật Kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan."
Và Luật kế toán theo em tìm hiểu quy định việc nộp báo cáo tài chính hằng năm không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức 31/3) _ Khoản 3 điều 129 Luật Kế toán 2015_
Nhưng Báo cáo tài chính năm được Đại hội đồng thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (điểm b, Khoản 3, điều 139 LDN 2020). Và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức trong thời hạn 04 tháng, hoặc hơn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Khoản 2 Điều 139 LDN 2020)
Tuy nhiên em thấy rất nhiều doanh nghiệp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04, 05.
Vậy tức những doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên vào tháng 04, 05 sẽ phải nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trễ phải không ạ?
Em xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc ạ. Mong được mọi người giúp đỡ ạ
Luật DN quy định "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức trong thời hạn 04 tháng, hoặc hơn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính" đồng thời Luận kế toán quy định Doanh nghiệp phải nộp BCTC không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, các Công ty CP cần tổ chức họp ĐHĐCĐ trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính để thông qua BCTC.

Nếu bạn thấy các CTCP họp ĐHĐCĐ sau ngày nộp BCTC, không có nghĩa là họ nộp BCTC chậm hay là họ nộp BCTC mà chưa được thông qua ĐHĐCĐ.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều