Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
335
92
28
webketoan.com.vn
Công văn số 3489/TCT-CS ngày 14/9/2021 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp công ty hưởng ưu đãi (miễn, giảm) thuế TNDN theo điều kiện địa bàn thì thu nhập được ưu đãi chỉ bao gồm các khoản thu nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi, các khoản thu nhập phát sinh bên ngoài không được ưu đãi.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều