Hạch toán kế toán và vai trò trong hệ thống quản lý

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
21
2
3
Từ xa xưa, con người đã biết quan sát, đo lường và ghi chép các hoạt động kinh tế của quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình này, đó chính là hạch toán. Hiện nay, hạch toán được xem như là một phương tiện không thể thiếu trong cạnh tranh trên thị trường.

Hạch toán kế toán là gì?​

Có thể hiểu, hạch toán kế toán là ghi nhận, tính toán và cung cấp thông tin để kiểm tra và quản lý các quá trình kinh tế. Trong đó, kế toán sử dụng các phương pháp nghiên cứu chứng từ, tài khoản, định giá, tổng hợp và cân đối để nghiên cứu nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ về ghi nhận thông tin hạch toán kế toán:
Mô tả nghiệp vụ:

Cuối kỳ kế toán, công ty nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho. Khi đó, căn cứ vào hóa đơn chứng từ, kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đi đường. Sang tháng sau, khi nhận hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán.

Căn cứ vào hóa đơn, kế toán hoạch toán như sau:
  • Ngày nhận hóa đơn trước hàng về sau:
(Giả sử doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp)

Nợ TK 151: (Tổng giá thanh toán)

Có TK 111, 112, 331,…

  • Ngày nhận hóa đơn và nhận hàng nhập kho:
Nợ TK 152, 153, 156

Có TK 151

Đặc điểm của hạch toán kế toán​

  • Phản ánh và giám đốc liên tục, toàn diện và hệ thống tất cả các loại tiền tệ, vật tư…
    Thực chất, hạch toán kế toán là nghiên cứu vốn và quá trình vận động của vốn trong các đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh.
  • Trong ba thước đo hiện vật, lao động, tiền tệ, hạch toán kế toán sử dụng thước đo tiền tệ là chủ yếu. Mọi nghiệp vụ đều được ghi chép theo giá trị đo bằng tiền tệ.
  • Hạch toán kế toán sử dụng phương pháp lập chứng từ kế toán là bước đầu tiên và phải bắt buộc phải có với mọi hoạt động kinh tế phát sinh. Như vậy, số liệu thu thập được đảm bảo được tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc.
Để hạch toán chính xác và ít rủi ro cho doanh nghiệp, kế toán viên cần lưu trữ chứng từ khoa học & hợp lý.

Thông tin hạch toán kế toán​

  • Hạch toán kế toán cung cấp thông tin động về tuần hoàn của vốn. Do đó, thông tin mang tính thường xuyên, liên tục, toàn diện và có hệ thống.
  • Thông tin hạch toán kế toán luôn là những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình : tài sản và nguồn vốn, tăng và giảm, chi phí và kết quả,.. Những thông tin này có ý nghĩa rất lớn đối với việc ứng dụng hạch toán kinh doanh.
  • Mỗi thông tin thu được của hạch toán kế toán đều là kết quả của quá trình thông tin kết hợp với kiểm tra. Vì vậy, hạch toán kế toán có hai chức năng cơ bản là thông tin và kiểm tra.

Vai trò của hạch toán kế toán trong quản lý​


Nguồn tham : Kaikevn
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều