Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp. Mọi người giúp em trả lời câu này với em cảm ơn

  • Thread starter Quỳnhhh06
  • Ngày gửi
Quỳnhhh06

Quỳnhhh06

Sơ cấp
24/11/21
3
0
1
Khi đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ thông thường kiểm toán viên đưa ra những câu hỏi nào? Nêu một ví dụ về hệ thống câu hỏi để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ? Trên cơ sở đó nêu khả năng ứng dụng hệ thống câu hỏi trên vào việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
Kiểm toán nội bộ là kiểm tra bộ phận kế toán.
A. Đây có phải là kiểm soát nội bộ không?
B. Đạt được mục đích gì?
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều