Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4010/TCT-CS ngày 18/10/2021 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp không kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên mẫu 02/GTGT mà khai chung trên tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu 01/GTGT và nay dự án đã đi vào hoạt động thì thuế GTGT đầu vào của dự án không được xét hoàn, chỉ được khấu trừ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều