Xuất khẩu phần mềm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 52510/CTHN-TTHT ngày 7/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT.

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với "phần mềm" nếu chỉ sản xuất, kinh doanh trong nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; nếu xuất khẩu thì được hưởng thuế suất GTGT 0% (Điều 4, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Theo đó, trường hợp Công ty chỉ sản xuất, kinh doanh sản phẩm phần mềm ở trong nước thì toàn bộ thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ (Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, nếu Công ty vừa bán trong nước, vừa xuất khẩu phần mềm thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh thu xuất khẩu. Căn cứ xác định số thuế đầu vào được khấu trừ thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều