Quy trình kế toán thanh toán trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
55
4
8
Bất cứ nghiệp vụ nào cũng cần xây dựng hệ thống quy trình cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất. Đặc biệt với các nghiệp vụ về kế toán thanh toán. Doanh nghiệp cần thống nhất quy trình để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra khoa học và dễ kiểm soát. Để được duyệt đề nghị thanh toán, mỗi cá nhân trong tổ chức cũng cần tuân theo các quy trình cụ thể. Chi tiết quy trình có trong nội dung dưới đây.

Quy trình kế toán thanh toán trong doanh nghiệp​

Quy trình được giới thiệu trong bài viết này là những bước cơ bản mà hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng.

Đối trượng tham gia và chịu trách nhiệm bao gồm:
 • Người có nhu cầu thanh toán (Ví dụ: Nhân viên cần thanh toán khoản tạm ứng).
 • Kế toán, kế toán trưởng.
 • Thủ quỹ.
 • Trưởng bộ phận/quản lý.
 • Giám đốc.
Cụ thể các thành phần này tham gia tại bước nào trong quy trình kế toán thanh toán sẽ được đề cập chi tiết như sau:

1. Lập phiếu đề nghị thanh toán​

Người có nhu cầu thanh toán cần chuẩn bị bộ chứng từ đề nghị thanh toán như:
 • Phiếu đề nghị thanh toán.
 • Các chứng từ gốc và 01 bản sao kèm theo (Hóa đơn, biên bản giao nhận,…).
 • Hợp đồng kinh tế.
 • Các chứng từ kèm theo khác.
Người có nhu cầu thanh toán lập Phiếu đề nghị thanh toán trình quản ký duyệt (ghi rõ số tiền đã tạm ứng nếu có).
Gửi cho bộ phận kế toán Phiếu đề nghị thanh toán cùng toàn bộ chứng từ liên quan để được xác nhận và có căn cứ thanh toán.

2. Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán​

Tại bước này, kế toán là thành phần tham gia chủ yếu. Kế toán phải kiểm tra hồ sơ, số liệu đã tạm ứng (nếu có). Đảm bảo kiểm tra chính xác tính pháp lý của các chứng từ đã nhận.
 • Nếu chứng từ chính xác và đáp ứng đủ điều kiện, kế toán trình lên kế toán tưởng ký duyệt.
 • Nếu chứng từ không đáp ứng yêu cầu thì ghi rõ lý do và trả lại cho người có nhu cầu thanh toán.
Hồ sơ liên quan: Bộ chứng từ đề nghị thanh toán.

3. Duyệt đề nghị thanh toán​


Đọc đầy đủ bài viết tại:
Kaike.vn
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều