Bản mô tả công việc kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
55
4
8
Bộ phận liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thanh toán các cho các giao dịch chính là kế toán thanh toán. Để đảm nhận vị trí này, nhân viên cần có hiểu biết về chính sách, quy trình thanh toán của doanh nghiệp. Đặc biệt, cần nắm rõ những công việc cụ thể của một kế toán thanh toán dưới đây.

thanh-toan.jpg

Kế toán thanh toán có phải là kế toán công nợ?​

Nhiều người thường lầm tưởng kế toán thanh toán chính là kế toán công nợ do một số nghiệp vụ khá tương đồng và có liên hệ mật thiết. Thực chất đây là 2 phần hành kế toán riêng biệt trong doanh nghiệp và có thể hiểu đơn giản như sau:

Kế toán thanh toán là vị trí phụ trách các chứng từ thu, chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có các nhu cầu thanh toán trong doanh nghiệp.
Còn kế toán công nợ là việc theo dõi các khoản công nợ. Bao gồm công nợ của khách hàng, công nợ với nhà cung cấp và các loại công nợ khác…
Tìm hiểu rõ hơn tại bài viết Công việc cụ thể của kế toán công nợ

Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp​

Quản lý các khoản thu​

  • Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
  • Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
  • Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
  • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
  • Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
  • Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
  • Kiểm soát hoạt động của thu ngân

Quản lý các khoản chi​


Đọc đầy đủ bài viết tại: Kaike.vn
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều