Phát hiện hóa đơn cũ bị sai sau khi đã chuyển sang HĐĐT, xử lý thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1827/CTHN-TTHT ngày 17/1/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì đối với các hóa đơn đã lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP nếu phát hiện sai sót sẽ xử lý theo quy định chuyển tiếp tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, các bên mua, bán phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn HĐĐT mới thay thế cho hóa đơn cũ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều