Công ty tư vấn và thi công xây dựng có có được áp mức thuế VAT 8% theo nghị định 15.2022 của CP không?

  • Thread starter minhcong
  • Ngày gửi
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thuế suất thuế GTGT bên em đang áp dụng là: 10%
Nghị định 15/2022 ra đời em đang băn khoăn không phải viết hóa đơn bán ra như thế nào?
Hợp đồng bên em thường là trọn gói ( trong đó chỉ nói là đã bao gồm thuế VAT )
1/ Giả xử hợp đồng bên em ký kết là: 1 tỷ ( đã bao gồm thuế VAT, ký trước tháng 2/2022 ) vậy giờ chủ đầu tư muốn công ty em xuất hóa đơn thì em xuất như nào ?
2/ Trường hợp hợp đồng ký kết trước đó ghi giá trị hợp đồng là: 990tr ( trong đó giá trị trước thuế VAT: 900tr, thuế VAT 90tr ) thì xuất hóa đơn trong trường hợp này như nào ạ?Mong anh chị giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Tấn Nguyễn Đỗ

Tấn Nguyễn Đỗ

Sơ cấp
5/1/22
31
13
8
31
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thuế suất thuế GTGT bên em đang áp dụng là: 10%
Nghị định 15/2022 ra đời em đang băn khoăn không phải viết hóa đơn bán ra như thế nào?
Hợp đồng bên em thường là trọn gói ( trong đó chỉ nói là đã bao gồm thuế VAT )
1/ Giả xử hợp đồng bên em ký kết là: 1 tỷ ( đã bao gồm thuế VAT, ký trước tháng 2/2022 ) vậy giờ chủ đầu tư muốn công ty em xuất hóa đơn thì em xuất như nào ?
2/ Trường hợp hợp đồng ký kết trước đó ghi giá trị hợp đồng là: 990tr ( trong đó giá trị trước thuế VAT: 900tr, thuế VAT 90tr ) thì xuất hóa đơn trong trường hợp này như nào ạ?Mong anh chị giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
Bên mình có Hàng hóa, DV chịu thuế suất là 10% thì các hóa đơn xuất từ ngày 01/02/2022 sẽ xuất thuế suất là 8%: Giá trước thuế x 8%
Nếu Hai bên muốn rõ ràng về giá sau thuế thì lập Phụ lục hợp đồng điều chỉnh.
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
423
21
18
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thuế suất thuế GTGT bên em đang áp dụng là: 10%
Nghị định 15/2022 ra đời em đang băn khoăn không phải viết hóa đơn bán ra như thế nào?
Hợp đồng bên em thường là trọn gói ( trong đó chỉ nói là đã bao gồm thuế VAT )
1/ Giả xử hợp đồng bên em ký kết là: 1 tỷ ( đã bao gồm thuế VAT, ký trước tháng 2/2022 ) vậy giờ chủ đầu tư muốn công ty em xuất hóa đơn thì em xuất như nào ?
2/ Trường hợp hợp đồng ký kết trước đó ghi giá trị hợp đồng là: 990tr ( trong đó giá trị trước thuế VAT: 900tr, thuế VAT 90tr ) thì xuất hóa đơn trong trường hợp này như nào ạ?Mong anh chị giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với một số nội dung nổi bật sau đây:

1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%),
Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bên bạn tư vấn, thiết kế nên áp dụng thuế GTGT 8%.
 
  • Like
Reactions: minhcong
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với một số nội dung nổi bật sau đây:

1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%),
Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bên bạn tư vấn, thiết kế nên áp dụng thuế GTGT 8%.
1/ ý em muốn hỏi là trong trường hợp 1: trọn gói thì mình lấy thuế VAT 8% , còn giá trị trước thuế dựa vào tổng 1 tỷ chia ngược lại có đúng không?
2/ Trường hợp 2 là hợp đồng ban đầu ghi rõ 10%VAT là 90tr thì giá trước thuế đã biết, mình lấy 900tr *8% để ra thuế suất ( Giá trị công trình đó bị giảm ) có đúng không ý ạ?
 
T

Trung Dũng 77

Sơ cấp
15/5/20
19
14
3
44
Trường hợp 2: Xét thời điểm nghiệm thu thanh lý. Nếu nghiệm thu thanh lý sau tháng 1/2022, làm phụ lục hợp đồng "giá trước thuế 900tr thuế 8%" căn cứ vào PL để xuất hóa đơn!
 
  • Like
Reactions: minhcong
Tấn Nguyễn Đỗ

Tấn Nguyễn Đỗ

Sơ cấp
5/1/22
31
13
8
31
Trường hợp 2: Xét thời điểm nghiệm thu thanh lý. Nếu nghiệm thu thanh lý sau tháng 1/2022, làm phụ lục hợp đồng "giá trước thuế 900tr thuế 8%" căn cứ vào PL để xuất hóa đơn!
Hiện tại, các trường hợp này vẫn còn là vướng mắc mà Kế toán vẫn đang chờ câu trả lời từ Ngành thuế:
- Nếu dịch vụ phát sinh, hoàn thành và nghiệm thu trước 01/02/2022 nhưng đến sau ngày 01/02/2022 mới xuất hóa đơn thì có được xuất thuế xuất (cũ) là 10% hay không?
- Nếu xuất là 8% thì giá trước thuế sẽ được tính lại như thế nào (nếu trường hợp trong hợp đồng quy định giá đã bao gồm thuế GTGT)
- Nếu lấy giá trước thuế GTGT 10% để xuất hóa đơn 8% thì có bị sai với cam kết trong hợp đồng

Trong lúc chờ cơ quan thuế có hướng dẫn chi tiết hơn trong những trường hợp cụ thể thì nhiều ý kiến cho rằng “xuất thừa hơn thiếu”, tức là với những trường hợp không rõ ràng, sẽ áp dụng mức thuế suất 10%.
 
  • Like
Reactions: minhcong
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
480
148
43
38
Tô hiệu, Hải Phòng
Hiện tại, các trường hợp này vẫn còn là vướng mắc mà Kế toán vẫn đang chờ câu trả lời từ Ngành thuế:
- Nếu dịch vụ phát sinh, hoàn thành và nghiệm thu trước 01/02/2022 nhưng đến sau ngày 01/02/2022 mới xuất hóa đơn thì có được xuất thuế xuất (cũ) là 10% hay không?
- Nếu xuất là 8% thì giá trước thuế sẽ được tính lại như thế nào (nếu trường hợp trong hợp đồng quy định giá đã bao gồm thuế GTGT)
- Nếu lấy giá trước thuế GTGT 10% để xuất hóa đơn 8% thì có bị sai với cam kết trong hợp đồng

Trong lúc chờ cơ quan thuế có hướng dẫn chi tiết hơn trong những trường hợp cụ thể thì nhiều ý kiến cho rằng “xuất thừa hơn thiếu”, tức là với những trường hợp không rõ ràng, sẽ áp dụng mức thuế suất 10%.
tại sao phải đợi trả lời, câu trả lời đơn giản là từ thời điểm thông tư có hiệu lực cứ thế mà theo, việc giá thế nào bản chất nó không liên quan đến cơ quan thuế mà là thỏa thuận giữa hai bên mua bán
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Hiện tại, các trường hợp này vẫn còn là vướng mắc mà Kế toán vẫn đang chờ câu trả lời từ Ngành thuế:
- Nếu dịch vụ phát sinh, hoàn thành và nghiệm thu trước 01/02/2022 nhưng đến sau ngày 01/02/2022 mới xuất hóa đơn thì có được xuất thuế xuất (cũ) là 10% hay không?
- Nếu xuất là 8% thì giá trước thuế sẽ được tính lại như thế nào (nếu trường hợp trong hợp đồng quy định giá đã bao gồm thuế GTGT)
- Nếu lấy giá trước thuế GTGT 10% để xuất hóa đơn 8% thì có bị sai với cam kết trong hợp đồng

Trong lúc chờ cơ quan thuế có hướng dẫn chi tiết hơn trong những trường hợp cụ thể thì nhiều ý kiến cho rằng “xuất thừa hơn thiếu”, tức là với những trường hợp không rõ ràng, sẽ áp dụng mức thuế suất 10%.

Theo em, ý thứ nhất của anh: mình vẫn xuất 10% ( nghiệm thu trước 01/02/2022 ), còn việc xuất hóa đơn sai thời điểm thì phải chịu phạt thôi ạ
 
ngayngodaikho

ngayngodaikho

Trung cấp
18/11/11
57
9
8
Đến mà hỏi
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thuế suất thuế GTGT bên em đang áp dụng là: 10%
Nghị định 15/2022 ra đời em đang băn khoăn không phải viết hóa đơn bán ra như thế nào?
Hợp đồng bên em thường là trọn gói ( trong đó chỉ nói là đã bao gồm thuế VAT )
1/ Giả xử hợp đồng bên em ký kết là: 1 tỷ ( đã bao gồm thuế VAT, ký trước tháng 2/2022 ) vậy giờ chủ đầu tư muốn công ty em xuất hóa đơn thì em xuất như nào ?
2/ Trường hợp hợp đồng ký kết trước đó ghi giá trị hợp đồng là: 990tr ( trong đó giá trị trước thuế VAT: 900tr, thuế VAT 90tr ) thì xuất hóa đơn trong trường hợp này như nào ạ?Mong anh chị giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
Theo mình thì hợp đồng có ghi trước thuế hay đã bao gồm thuế thì vẫn có thể tính được giá trị trước thuế là bao nhiêu. Trước khi xuất hóa đơn thì thỏa thuận với bên mua bằng biên bản ghi rõ phương án điều chỉnh theo thuế suất thuế gtgt mới.
 
  • Like
Reactions: minhcong
B

Be Mon

Sơ cấp
17/2/22
5
0
1
23
Chào anh/chị
công ty em là thi công, lắp đặt hệ thống pccc, hệ thống báo cháy và hệ thống chống sét
Hiện tại đang có 1 công trình bên em nhận cung cấp, thi công hệ thống báo cháy
Được biết thiết bị báo cháy nằm trong mục không được giảm thuế nhưng về nhân công lắp đặt thì được giảm còn 8%.
Vấn đề ở đây là em lấy thiết bị báo cháy từ 2 nhà cung cấp khác nhau 1 ncc A thì xuất cho em 10% và ncc B thì xuất cho em 8% (đều là thiết bị báo cháy). vậy giờ bên em mang đi cung cấp và lắp đặt cho công trình thì em xuất tách hóa đơn nhân công lắp đặt là 8% (mục lắp đặt này đc giảm); vậy còn phần vật tư kia em xuất 10% luôn hay dựa theo đầu vào 10% và 8% tách riêng ra xuất (thiết bị báo cháy không đc giảm nhưng 2 ncc xuất khác nhau)?
- Và khi thi công công trình hệ thống báo cháy thì có các vật tư như dây điện để chạy đèn báo và các vật tư phụ như ốc vít băng keo, tán, .... thì nó được đưa vào mục thiết bị điện (được giảm) hay mình đưa nó vào bộ phận thiết bị báo cháy (không được giảm)?
xin quý anh/chị giúp đỡ em, chân thành cảm ơn
 
T

ThanhThin

Sơ cấp
7/7/22
4
2
3
33
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, thuế suất thuế GTGT bên em đang áp dụng là: 10%
Nghị định 15/2022 ra đời em đang băn khoăn không phải viết hóa đơn bán ra như thế nào?
Hợp đồng bên em thường là trọn gói ( trong đó chỉ nói là đã bao gồm thuế VAT )
1/ Giả xử hợp đồng bên em ký kết là: 1 tỷ ( đã bao gồm thuế VAT, ký trước tháng 2/2022 ) vậy giờ chủ đầu tư muốn công ty em xuất hóa đơn thì em xuất như nào ?
2/ Trường hợp hợp đồng ký kết trước đó ghi giá trị hợp đồng là: 990tr ( trong đó giá trị trước thuế VAT: 900tr, thuế VAT 90tr ) thì xuất hóa đơn trong trường hợp này như nào ạ?Mong anh chị giúp đỡ
Trân trọng cảm ơn!
công ty của mình có thêm phần thi công cho nhà dân nữa, mà thi công cho nhà dân họ ko có lấy hóa đơn, nhưng bên mình có đi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng cho họ thì phải xuất hóa đơn cho phần xin giấy xây dựng thì mình lại băng khăng là thuế suất 8% hay 10%. Cty bạn có gặp trường hợp này chưa ạ
 
  • Like
Reactions: Trung Dũng 77
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều