Thay mới 44 thủ tục trong lĩnh vực đăng ký thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 2589/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 2 thủ tục mới và 42 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực MST căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2019 và Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Danh mục thủ tục và nội dung chi tiết xem tại các Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Nguồn: LuatVietnam.net
 

Đính kèm

  • QĐ+2589+BTC.pdf
    7.6 MB · Lượt xem: 1
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều