Về điều kiện ưu đãi thuế nhập khẩu đối với linh kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 466/TCHQ-TXNK ngày 15/2/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP , đối với linh kiện, vật tư nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, sẽ không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu nếu sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu lông, đinh tán... mà không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô vừa trải qua quá trình sản xuất, gia công vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần nếu đáp ứng các tiêu chí tại điểm c1 khoản 2 Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP đồng thời linh kiện, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất thì vẫn được ưu đãi thuế.

Về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, xem danh mục ban hành tại mục IV Phụ lục ban hành kèm Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều